Call Us Today! +6644 511 757 | surinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศผลฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อฯ ชำนาญการพิเศษ 7 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (พกส.)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ชำนาญการพิเศษ 7 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ข้าราชการฯระดับชำนาญการพิเศษ 7 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศผลสอบ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานฯ

By |

รายละเอียด
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (ข้าราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา

By |

รายละเอียด
เลื่อนวันสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

By |

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครฯ ชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินบำรุง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือก (บรรจุข้าราชการ)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ

By |

รายละเอียด
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศ พนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
รับโอน / ย้าย นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่1 ( พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (ข้าราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานขับรถยนต์)

By |

รายละเอียด
ขยายวันรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พกส.

By |

รายละเอียด
ขอยกเลิกการรับย้าย/รับโอน ข้าราชการบางตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯครั้งที่ 1 ( พกส. )

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิและทุติยภูมิ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงครั้งที่1

By |

รายละเอียด
(รายวัน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

By |

รายละเอียด
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง 39 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศฯ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินให้ส่งผลงาน (ชำนาญการพิเศษ)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ 2 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันจำนวน 6 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

By |

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (รายเดือน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับโอน/ย้าย ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พกส.) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พกส. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกฯข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข้าราชการ)

By |

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานซักฟอก (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานประจำห้องยา ( 1 ตำแหน่ง)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (รายวัน) 13 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พกส.)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการศึกษา รายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (รายวัน) 17 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานประกอบอาหาร (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ฯ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักรังสีการแพทย์ฯ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 11 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานการแพทย์และรังสี

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศผลพยาบาลวิชาชีพ รายเดือน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร จพ.พัสดุ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร จพ.เวชสถิติ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร จพ.ธุรการ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( รายวัน )

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเปล

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร เจ้าพนักงานเวชสถิติ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ข้าราชการ)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานประกอบอาหาร

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ข้าราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานพัสดุ รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานประจำตึก รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่2

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นายช่างเทคนิค รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานเปล (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

By |

รายละเอียด
รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานเปล

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักรังสีการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร แพทย์แผนไทย

By |

รายละเอียด
รับสมัครผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

By |

รายละเอียด
ยกเลิกประกาศคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานบริการ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับย้าย / รับโอนข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานเปล (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส.

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำตึก รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักกายภาพบำบัด รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) 7 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พกส.

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักจิตวิทยา

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ฯ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำตึก(เฉพาะกิจ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

By |

รายละเอียด
แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นักจิตวิยา 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักวิชาการสถิติ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก 2 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่1 (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่อพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (พกส.)

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (รายวัน)

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานบัตรรายงานโรค (รายวัน)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 (พกส.)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พกส.)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานเกษตรพื้นฐาน

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เพื่อประเมินสู่ตำแหน่งพกส.

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานประจำห้องยา

By |

รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 (พนักงานราชการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่1 (ข้อเขียน) พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัคร นายช่างเทคนิค

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักวิชาการสาธารสุข 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักรังสีการแพทย์

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักวิชาการศึกษา

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 (พกส.)

By |

รายละเอียด
เลื่อนเวลาสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง จพ.ธุรการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (พกส)

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ช/ญ

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำห้องยา รายวัน

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 ตำแหน่ง และกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 1 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำตึกชาย

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(คนที่1)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล (ชาย)

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน (ชาย)

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2563

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ช/ญ

By |

รายละเอียด
รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

By |

รายละเอียด
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำตึก(รายวัน)

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงงานพัสดุ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปรเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้รายวัน

By |

รายละเอียด
รับสมัครเภสัชกรรายเดือน

By |

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ พนักงานประทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นิติกร

By |

รายละเอียด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)

By |

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานประจำตึก(ชาย)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นิติกร

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ นักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

By |

รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกนายแพทย์ปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
รับย้าย/โอนข้าราชการ และคัดเลือกบรรจุ

By |

รายละเอียด
รับสมรัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง)

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานธรุการ(หญิง)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศเลื่อนวันคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล,ด้านการพยาบาลวิสัญญี,ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์การแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อย้ายไปปฏิบัติงานที่คลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

By |

รายละเอียด
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

By |

รายละเอียด
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

By |

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้.

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก.

By |

รายละเอียด
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

By |

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 67 อัตรา

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม)

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 67 อัตรา

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นิติกร

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชาย/หญิง

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ชาย/หญิง

By |

รายละเอียด
รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (พนักงานทำความสะอาด) ชาย/หญิง

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ชาย/หญิง

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ 54992 งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) กลุ่มการพยาบาล

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ชาย/หญิง)

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย/หญิง)

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง

By |

รายละเอียด
ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
รับย้าย/โอนข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสด สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
แจ้งนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (พนักงานทำความสะอาด) สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร ชาย/หญิง สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรวม 88 อัตราสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ชาย/หญิง สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

By |

รายละเอียด
แจ้งนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุข้ราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกราชการให้ปฏิบัติการในหน้าที่ รองผู้อำนวยการทางการแพทย์คนที่ 2

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งยักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ (พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม) เพศชาย สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด