ร่างประกาศเครื่องตรวจและวินิจฉัย ภาพภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่ใกล้เคียงแสงอินฟาเรด OCT (Optical Coherence Tomography)