ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เฉพาะทาง รายการ หลอดชีวภาพสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2567