ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เฉพาะทาง รายการ วงจรหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศสายขาเข้า ชนิดใช้ครั้งเดียวสำหรับให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)