ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Coiled tube จำนวน ๑๐,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง