เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปี 2563 (25 มิ.ย.62)

1. แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2563

2. ppt ชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปี 2563

3. ppt การทำแผนประจำปี งบประมาณ 2563 ก.พัสดุ

4. บัญชีรายการครุภัณฑ์_2ต.ค.61

5. บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_2018-10-26-034949

6. แบบฟอร์มสรุปยอดไตรมาส ปี 63

7. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 62) สำนักงบประมาณ คลิกที่นี่ => http://www.bb.go.th/topic.php?gid=237&mid=279