เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปี 2562 (25 มิ.ย.61)

1. แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุงปี 2562

2. ppt ชี้แจงการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สุรินทร์ ปี 2562

3. ppt หลัก กม. ที่เกี่ยวกับการทำแผนการจัดหา

4. บัญชีรายการครุภัณฑ์_3พ.ค.60

5. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 61) สำนักงบประมาณ คลิกที่นี่ => http://www.bb.go.th/topic.php?gid=237&mid=279