ชื่อยา                             ยาธาตุเปลือกอบเชย

 

ข้อบ่งใช้                          บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

 

คำแนะนำการใช้                1.เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดหลังทานอาหาร(อาหารไม่ย่อย)

จากแพทย์แผนไทย            2.ผู้ป่วยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะเวลานาน แล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

 

รูปแบบยา                         ยาน้ำขนาด 180 ml

 

วิธีใช้                              ทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น หรือเวลามีอาการ

 

 

 

ส่วนประกอบ

  1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลูรากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 800 มิลลิกรัม
  2. เกล็ดสะระแหน่การบรู หนักสิ่งละ 50 มิลลิกรัม

 

งานวิจัย/ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง

1.การวิจัยประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาธาตุอบเชย ต่อภาวะ functional dyspepsia ยา simethicone ผลการรักษาภายหลังการรักษาหลัง 7 วัน และ 14 วัน พบว่าลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

 

เปรียบเทียบยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุอบเชย 

...ยาธาตุน้ำแดง เป็นตำรับยาผสมสารสกัดสมุนไพรที่ผลิตกันมานานกว่า 50 ปี พบในเภสัชตำรับต่างประเทศเกือบทุกประเทศ มีการปรับใช้สมุนไพรของประเทศไทยเข้าไปผสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ นอกจากใช้บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้ว ยาธาตุน้ำแดงยังมีองค์ประกอบที่เป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยเจริญอาหาร เช่น บอระเพ็ด และผสมยาระบายอย่างอ่อน เช่น โกฐน้ำเต้า อีกด้วย แต่เนื่องจากยาธาตุน้ำแดงบางชนิดมีสารลดกรดโซดามิ้น อยู่ด้วย จึงทำให้ต้องระวังเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจมีปัญหาการดูดซึมเกลือโซเดียม และความเป็นกรดด่างในเลือดได้ หรือบางตำรับมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์ ยาธาตุอบเชย ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และโซเดียมคาร์บอเนต จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการดังกล่าวได้ แต่ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้…

 

เอกสารอ้างอิง

  1. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล.“ยาธาตุอบเชย..เชยหรือไม่ที่จะใช้”.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/348/ยาธาตุอบเชย[3 มีนาคม 2018].
  2. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.
  3. กําไร กฤตศิลป์, กุลลณา ตันติประวรรณ, ขนิษฐา วัลลีพงษ์, จิรัญญา มุขขันธ์, ฉวีวรรณ ม่วงน้อย และคณะ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาธาตุอบเชยในการรักษาผู้ป่ วย Functional Dyspepsia. สารศิริราช 2006; 58(11): 1103–1106.